Kursy kategoria C/C+E

Kategoria C uprawnia do kierowania:

- pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym – od 18/ 21 roku życia


Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 21 roku życia (lub w wieku 18 lat jeżeli osoba odbędzie pełną kwalifikację wstępną), oczywiście posiadając dokument prawa jazdy kategorii B !!!

Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

- zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t. i długości co najmniej 12 m. złożony z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy - od 18/21 roku życia. Uprawnienia kategorii C oraz C+E dają też dodatkowo możliwość kierowania zespołem pojazdów kat. B+E oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą/przyczepami.
Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 21 roku życia (lub w wieku 18 lat jeżeli osoba odbędzie pełną kwalifikację wstępną ), oczywiście posiadając dokument prawa jazdy kategorii C, lub rozpocząć go równolegle !!!


Kurs C, C+E                 razem

  3850 zł

W CENIE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE BADANIA LEKARSKIE

UWAGA !!!

Od 24 marca 2016 roku istnieje możliwość zrobienia jednocześnie kategorii C i C+E. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej możliwości - jednoczesnego szkolenia się w zakresie dwóch kategorii prawa jazdy jest uzyskanie numeru PKK w wyżej wymienionym zakresie.

Zrobienie dwóch kategorii jednocześnie pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na realizację szkolenia!.
Warunkiem rozpoczęcia każdego kursu na prawo jazdy jest uzyskanie Profilu kierowcy (PKK), wydanego przez Starostę Powiatowego miejsca zamieszkania kursanta. Aby uzyskać profil kierowcy, kursant musi spełniać ograniczenia wiekowe dla poszczególnej kategorii ( kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) oraz uzyskać pozytywne orzeczenie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów, wystawionego przez lekarza, uprawnionego do badań kierowców - które można wykonać w naszym ośrodku już w cenie kursu. Dla kat. C1,C,D1,D,C+E,C1+E,D1+E,D+E wymagane jest jeszcze badanie psychologiczne, wystawione przez psychologa transportu drogowego.