Kursy kategorii AM/A1/A2/A

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

– motorowerem

– czterokołowcem lekkim


Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 14 roku życia !!!

 

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11kW

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 16 roku życia!!!

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym  0,2 kW/kg

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 18 roku życia !!!

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %

Kategoria A uprawnia do kierowania:

– motocyklem

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy

– motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15kW

Kurs możesz zacząć nawet 3 MIESIĄCE przed ukończeniem 24 roku życia!!!
(lub 20 - w przypadku gdy od min. 2 lat posiadamy kat. A2)

MOŻLIWOŚĆ płatności w ratach 0 %

Warunkiem rozpoczęcia każdego kursu na prawo jazdy jest uzyskanie Profilu kierowcy (PKK), wydanego przez Starostę Powiatowego miejsca zamieszkania kursanta. Aby uzyskać profil kierowcy, kursant musi spełniać ograniczenia wiekowe dla poszczególnej kategorii ( kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) oraz uzyskać pozytywne orzeczenie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów, wystawionego przez lekarza, uprawnionego do badań kierowców - które można wykonać w naszym ośrodku już w cenie kursu. Dla kat. C1,C,D1,D,C+E,C1+E,D1+E,D+E wymagane jest jeszcze badanie psychologiczne, wystawione przez psychologa transportu drogowego.